Nieuws:

13-09-2022: Rabobank Clubsupport 2022 van 5 t/m 27 september.

Beste zwemliefhebbers,

 

De Rabobank ClubSupport is weer van start!!

 

Iedereen die lid is van de Rabobank kan vanaf 5 t/m 27 september stemmen op zijn of haar favoriete clubs via https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport

 

Ook Stichting Open Water Zwemmen Zeeuwsch Vlaanderen doet mee!!!

 

Kunnen we weer op jullie stem rekenen?

 

Bij voorbaat dank.

 

06-07-2022: Een stukje Zeeuwse zwemhistorie door Piet Schop

Tijdens de Braakmankreekrace 2022 werd mij door speaker Etienne van Waes gevraagd wanneer voor het eerst deze zwemwedstrijd werd gehouden. Het antwoord had ik niet direct paraat.
Samen kwamen we wel tot de conclusie dat het op z’n vroegst in 1969 zou kunnen zijn.
Dat blijkt toch een paar jaar later te zijn geweest. Ook de ontstaanswijze van de Braakmanrace geeft makkelijk aanleiding tot misverstanden.

Een stukje Zeeuwse zwemhistorie.

Eind jaren ’60 heerste er in toenemende mate grote zorgen over de voortschrijdende verontreiniging van de oppervlakte wateren door onder meer het lozen van grote hoeveelheden industrieel afvalwater en ongezuiverd rioolwater. Ingrijpen van hogerhand was dringend noodzakelijk. In 1970 leidde dat tot de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Hiermee werd een begin gemaakt om de waterkwaliteit te verbeteren, een proces dat nog een flink aantal jaren zou vergen.
1971 Was het jaar dat ook de Zeeuwse zwemsport onontkoombaar met deze problemen geconfronteerd werd:


** De Stormvogel uit Vlissingen krijgt begin 1971 bericht dat hun op 15 augustus geplande 3km. Kanaalrace (de 2e editie) geen doorgang kan vinden daar het water van het Kanaal door Walcheren is afgekeurd als zwemwater. Eind augustus laat Stormvogel op eigen kosten opnieuw proeven nemen. Deze keer voldoet het water wel aan de eisen voor zwemwater. Alsnog kan de Kanaalrace doorgaan, nu op zondag 12 september.


** Schelde uit Terneuzen organiseerde op 26 augustus 1967 voor het eerst haar 3km lange Kreekrace in de Otheense Kreek met als verrassende winnaars Magda Cambier (Scheldestroom) en Bram Volwerk (Luctor) voor de gedoodverfde favorieten Carita Salomé (Scheldestroom) en Michiel de Pooter (Schelde).
Vier jaar later, in 1971 wordt vanwege een veel te hoog gehalte aan colibacteriën het Otheense Kreekwater afgekeurd. Schelde levert organisatorisch een knap staaltje door haar jaarlijkse 3km. evenement binnen een week te verplaatsen naar de Braakman op 21 augustus 1971.
1972, onzekerheid bij het Scheldebestuur: de watermonsters genomen in maart uit de Otheense Kreek duiden weer op een teveel aan colibacteriën. Latere watermonsters zullen beslissen over het lot van de Kreekrace, gepland op 19 augustus. Voorzitter Theo Acke is niet optimistisch: “Als het dit jaar niet kan, dan kan het nooit meer.” Opnieuw uitwijken naar de Braakman is voor Acke geen optie meer.
Eind juni: Het zwemwater wordt weer afgekeurd. Veel te veel colibacteriën door lozing van afvalwater.
Fini voor de Otheense Kreekrace.


** De Bruinvis uit Sas van Gent krijgt eveneens in 1971 geen toestemming meer om haar bekende 2km. lange ‘Ronde van Sas’  te houden in het Kanaal Terneuzen-Gent wegens sterke waterverontreiniging. Meer dan tweemaal  de maximaal toegestane vervuilingsnorm is overschreden, met name door industrieel afval en faecaliën. Het bestuur, na alle voorbereidende organisatie, ziet als enige oplossing op korte termijn uit te wijken naar de Braakmankreek. En aldus geschiedt. Op zaterdag 4 september 1971 wordt de 35e editie van de ‘Ronde van Sas’ in de Braakman verzwommen, twee weken na de verplaatste ‘Otheense’ 3km. wedstrijd.
Een zwemvergunning in de eerstvolgende jaren kan men ook wel vergeten. Verbetering van het waterkwaliteit valt voorlopig niet te verwachten. Reden voor het Bruinvisbestuur om er een punt achter te zetten. Daarmee kwam een einde aan deze Nederlandse zwemklassieker die sinds 1934 elke eerste zaterdag in september weer voor een invasie van honderden Nederlandse en Belgische zwemmers zorgde.
(Voor geïnteresseerden: alle top 3 uitslagen van de ´Ronde van Sas´ vanaf 1934 zijn als addendum in mijn boek ‘Historie van de Scheldebekerwedstrijden’ opgenomen. Idem die van de Havenwedstrijden van Breskens van 1932 t/m 1972.)


De eerste Braakmanrace.

Door het definitief wegvallen in 1972 van de Otheense Kreekrace en de ‘Ronde van Sas’ ziet de succesvolle Braakmantrainer Cor de Haas mogelijkheden voor zijn vereniging om een eigen open-water-wedstrijd over 2 km. te organiseren: de Braakmanrace.  Als wedstrijddatum wordt gekozen de eerste zaterdag in september, de datum die altijd was gereserveerd voor de ‘Ronde van Sas’.

Drie Ganze-deelnemers tijdens de Braakmanrace ergens begin jaren 80, met van links naar rechts: Peter Kuipers (broer van huidige Masterzwemster Margreta Jansen-Kuipers van Zeelandia), Paul Post (is geëmigreerd naar Nieuw Zeeland) en Arco Wagenvoort.
Drie Ganze-deelnemers tijdens de Braakmanrace ergens begin jaren 80, met van links naar rechts: Peter Kuipers (broer van huidige Masterzwemster Margreta Jansen-Kuipers van Zeelandia), Paul Post (is geëmigreerd naar Nieuw Zeeland) en Arco Wagenvoort.

 

De doop wordt een succes, zeker ook voor De Haas en zijn Braakmanpupillen getuige de uitslagen:

Heren vrije slag:

1. Sjaak v/d Hooft (Schelde)   28.07
2. Jaap Keijmel (Stormvogel)  28.36
3. John de Lange (Luctor)       28.40

 

Heren schoolslag:                                                        
1. Hans Weeda (Braakman)    35.01
2. Piet Schop (Ganze)             35.10

3. Josef Hamelink (Stormv.)    35.12

Dames vrije slag:
1. Els van Tatenhove (Braakman)    30.20
2. Joke de Wilde (Ganze)                30.45
3. Ingrid Hopmans (Ganze)              32.12

 

Dames schoolslag:
1. Marlies Vercruijsse (Braakman)    35.57
2. Marjan Dieleman  (Braakman)      37.02
3. Marleen Swenne (Ganze)             37.08   

 


Om terug te komen op de vraag van Etienne van Waes, het antwoord is dus: 
De eerste Braakman(kreek)race was op zaterdag 2 september 1972.

 

Douchen/afspoelen na afloop van de wedstrijd in Hoek.
Douchen/afspoelen na afloop van de wedstrijd in Hoek.

 

Addendum: Uitslagen van andere eerste Zeeuws-Vlaamse open-water-wedstrijden.
Otheense Kreekrace 3km., Terneuzen (26-8-1967):

Heren:

1. Bram Volwerk (Luctor)          48.55
2. Michiel de Pooter (Schelde) 48.57

3. Piet Schop (Ganze)              49.11

 

 

(Hoeke-)Sluis 3km. (8-8-1970):

 

Heren vrije slag:                                                             1. Sjaak v/d Hooft (Schelde)     40.16
2. Piet Schop (Ganze)              43.20
3. Wim de Kam (SZV)              43.52

 

Heren schoolslag:                                                          
1. Theo Vis (SZV)                     55.26
2. Adri Weeda (Braakman)       55.59   

3. Guus v/d Neste (Schelde)    56.00

Dames:

 

1. Magda Cambier (Scheldestroom)  52.28

2. Carita Salomé (Scheldestroom)     52.42

3. Ina Stadhouders (Luctor)               55.15

 

 

 

 

Dames vrije slag:
1. Martha Wolff (SZV)                         48.10
2. Truus v/d Linde (Schelde)               48.26

3. Ineke Vergouwe (Scheldestroom)   49.55

 

Dames schoolslag:
1. Marlies Vercruijsse (Braakman)      57.46
2. Coby v/d Linde (Schelde)                57.49

3. L. Poumen (Luctor)                          57.52.


In de eerste jaren van (Hoeke-)Sluis werden de deelnemers na het omkleden in de sporthal in wedstrijdkostuum (en glimmend van het vet) met bussen naar een punt 3km. verderop vervoerd, waar vervolgens de start plaatsvond.

 

Piet Schop

 

03-07-2022:

De uitslagen van Hoek en Sluis staan online.

01-07-2022:

De baan in de Braakman ligt er klaar voor, mooi weer komt er aan.
Tot morgen in Hoek.

01-07-2022:

De startlijsten van beide wedstrijden zijn bekend.

Download
Startlijst Braakman
Startlijst Braakman
Startlijst Braakman.pdf
Adobe Acrobat document 158.8 KB
Download
Startlijst Sluis
Startlijst Sluis
Startlijst Sluis.pdf
Adobe Acrobat document 166.4 KB

 

Verkeer: Houdt via de kustroute rekening met langere reistijd in verband met CAS (Concert at sea).

30-05-2022:

Programma's en advertenties online.

26-04-2021:

Door de vele onzekerheden rond het al dan niet mogen organiseren van een evenement begin juli 2021 hebben we als stichting helaas moeten besluiten om onze beide open water zwemwedstrijden in 2021 niet te organiseren.

 

We richten onze energie op de organisatie van de open water wedstrijden in 2022, te weten op zaterdag 2 (Hoek) en zondag 3 juli 2022 (Sluis). Wij hopen dan weer een klassieke open water zwemwedstrijd te kunnen en mogen organiseren.

 

met vriendelijke groet,

Jos Nijskens

 

namens Stichting Open Water Zwemmen Zeeuwsch Vlaanderen

 

In Memoriam Ronnie de Kerf

Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van Ronny de Kerf.


Ronny was tussen 1983 en 2020 namens Zwemclub Koewacht jurylid bij ontelbare wedstrijden, waarvan vele jaren als scheidsrechter in zowel binnenbad als open water. Ronny is erelid van ZC Koewacht.


Ronny was daarnaast een van de initiatiefnemers van de Stichting Open Water Zwemmen Zeeuwsch Vlaanderen. Hij maakte zich daarbij sterk voor het behoud van de open water zwemwedstrijd in Sluis en was ook betrokken bij de herstart van de open water zwemwedstrijd in de Braakman in Hoek.


Ook was Ronny 25 jaar actief als commissie- en bestuurslid van de KNZB Kring Zeeland en later KNZB Regio Zuid. Ronny was o.a. voorzitter van de official commissie van KNZB Kring Zeeland. In 2014 heeft hij het Bondsereteken van de KNZB ontvangen voor zijn commissie- en bestuurswerk. In 2020 is Ronny samen met zijn vrouw Agnes benoemd tot ere-official van de KNZB


ZCK en Stichting Open Water Zwemmen Zeeuwsch Vlaanderen zijn Ronny dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor de zwemsport. We gedenken hem als een zeer sociaal persoon, met een groot hart voor onze zwemsport. We zullen hem zeer missen.

We wensen Agnes, Kirsha, familie en vrienden veel sterkte bij dit verlies.

Leden, vrijwilligers en bestuur van Zwemclub Koewacht (ZCK)

 

en Stichting Open Water Zwemmen Zeeuwsch Vlaanderen

 


Openwaterzwemmen

 Je raadt het al: openwaterzwemmen is zwemmen in open water. Dus niet in een zwembad, maar in een meer, in een rivier of in zee. In feite is dit de oudste vorm van zwemmen.

 

Toch is openwaterzwemmen als wedstrijdsport relatief jong. Pas in 2008 is het een Olympische sport geworden.

 

Bij wedstrijden kun je meedoen aan een prestatietocht over afstanden vanaf 250 meter, of aan het langeafstandzwemmen over afstanden tot 10 kilometer. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar zwemslag: vrije slag of schoolslag.

 

Van tv is vooral het marathonzwemmen bekend: solo zwemmers die een barre tocht afleggen, zoals de oversteek van het Kanaal. Daarbij moeten ze de stroming, het weer, de watertemperatuur en natuurlijk zichzelf zien te overwinnen.

 

Om op een verantwoorde manier aan openwaterzwemmen te doen, kun je het beste contact opnemen met een zwemvereniging.